info@urbanstartupproject.com
KvK-nummer: 68142536
BTW-nummer: NL857318998
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon
© Urban Startup Project 2017

Denk na over een goede startup financieringsstrategie

August 11, 2017

voorkom dat je aandeelhoudersvergaderingen lijken op Poolse Landdagen

Een van mijn favoriete uitspraken is; laten we voorkomen dat een aandeelhoudersvergadering een Poolse Landdag wordt. En hoewel ik deze uitspraak al heel lang gebruik, heb ik me nooit echt afgevraagd waar die uitspraak nu vandaag komt. Hier komt ‘ie dan!

 

Waar komt Poolse landdag vandaan?

 

Poolse landdag of standenvergadering, ontstond uit de “sejmiki”, de zelfbestuursorganen van de provincies in Polen, die sinds 1493 uit hun midden een algemeen Poolse “sejm” (= Pools voor vergadering) bijeenriepen.

De “sejm” was samengesteld uit drie standen; de koning, de senaat (waarin hoogwaardigheidsbekleders uit de gelederen van de magnaten, legerleiders, bisschoppen en hofbeambten ) en de Kamer van afgevaardigden waarin de gekozen vertegenwoordigers van de adel zaten. En verder was namens de burgerij alleen de stad Kraków vertegenwoordigd, maar dan wel zonder stemrecht. In 1569, nadat Litouwen met Polen werd verenigd, stuurde dit gebied ook afgevaardigden.

Men kon evenwel moeilijk tot besluiten komen, altijd al vanwege het grote aantal mensen en meningen maar vooral na 1650 door het “liberum veto”. Het liberum veto was na 1650 een principe in de Sejm, dat het een enkele parlementariër toestond om een wetsvoorstel van de agenda te verwijderen, door het uitspreken van de woorden "nie pozwalam" (ik sta het niet toe). Daardoor is de “sejm” als Poolse landdag spreekwoordelijk geworden voor verwarring en besluiteloosheid.

 

Hoe vaak komt het tegenwoordig niet voor dat in vergaderingen juist deze Poolse Landdag ontstaat. Tweede kamer, Eerste kamer, aandeelhouders vergaderingen. Veel gepraat, veel meningen, weinig besluiten en helemaal geen actie. Lastig te doorbreken!

 

Als startup kom je snel in dezelfde valkuil

 

Voor een startup is een aandeelhoudersvergadering al snel een Poolse Landdag. Ga maar na! Een founderteam van minimaal twee maar meestal meer aandeelhouders. Investeerders met aandelen. Vaak al vanuit de pre-seed en seed fase aangevuld met investeerders uit de “angel investor” fase. Nog eens een ronde crowdfunding voor equity of convertibles en nog meer aandeelhouders (vertegenwoordigers) treden aan tijdens de AvA.

 

Al gauw verschijnen er dan zes tot wel tien aandeelhouders op een vergadering en een Poolse Landdag ligt op de loer. Vaak liggen de verhoudingen en zijn de verschillende contracten zo opgesteld, dat een enkele aandeelhouder in feite een  “liberum veto” bezit. Funest voor de zo broodnodige snelle besluitvorming tijdens de opstart. Al helemaal als er geïnvesteerd moet worden met risico op verwatering van degene die niet meedoen in een ronde. Maar ook voor nieuwe investeerders een reden om af te haken. Daar zit nog wel een groter risico, wanneer jouw broodnodige kapitaal niet komt voor je verdere uitbreiding!

 

Hoe voorkom je dit?

 

Startup; weersta de verleiding om allemaal kleine aandeelhouders met relatief kleine bedragen aan boord te halen. Kortom, denk goed na over de financieringsstrategie van jouw startup. Wellicht een opendeur maar de verleiding is groot en de Poolse Landdag ligt op de loer!

Teveel heb ik meegemaakt dat de besluiteloosheid van een aandeelhoudersvergadering belangrijke besluiten uitstelt of zelfs blokkeert. Juist in startups heb je weinig tijd. Snel reageren op marktontwikkelingen en feedback van klanten is noodzakelijk. Dit kunnen wezenlijke wijzigingen van strategie betekenen (pivots). Een startup heeft geen tijd om langdurig en vaak een versnipperde aandeelhoudersvergadering te moeten overtuigen.

Zorg ervoor dat je als directie / aandeelhouder alle besluiten kunt nemen zelfs als er een stemquorum in de statuten is opgenomen. Dit kan natuurlijk door een ruime meerderheid van aandelen te houden maar kan ook door in je aandelenstructuur bij de opzet alvast rekening te houden met meerdere investeringsrondes, een gedegen financieringsstrategie voor jouw startup dus. Het kan door waterdichte afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst op te nemen op het moment van investeren.

 

Weersta de verleiding om kleine plukjes aandelen te geven aan mentoren en adviseurs bijvoorbeeld omdat er te weinig cash is om deze te betalen. Sluit je liever aan bij een accelerator die daarvoor andere oplossingen heeft. Weersta de verleiding om aandelen te geven aan key personeel. Als dat niet kan zorg voor een vestingschema of koppel het krijgen van aandelen aan performance indicatoren. Overweeg je “key personeel” aandelen in een  stichting met certificaten van aandelen (voor verschil certificaten en aandelen, zie hier) onder te brengen. En, hoe moeilijk ook, durf key personeel geen aandelen te geven als blijkt dat de toegevoegde waarde toch onvoldoende is.

 

Zet een gedegen startup financieringsstructuur direct bij aanvang op

 

Realiseer je steeds dat je als initiatiefnemer/ondernemer van een startup de CEO bent van je bedrijf. Natuurlijk ben je verantwoording schuldig aan de aandeelhoudersvergadering zeker als er meerdere aandeelhouders zijn. Maar een CEO heeft een eigen verantwoording voor het bedrijf en alle stakeholders. Neem de besluiten die nodig zijn en beantwoord de vragen van de aandeelhoudersvergadering. Jij bent verantwoordelijk voor je startup. Door je startup financieringsstructuur vroeg goed vast te leggen, versoepel je dit voor jezelf aanzienlijk.

 

Kijk ook eens naar de programma pagina van Urban Startup Project op de website (klik hier). In ons 1-jarig programma voor startups, helpen wij jouw onderneming ook door middel van standaard templates en contracten voor een goede startup financieringsstructuur waarmee jij een overzichtelijk aandeelhoudersstructuur kan behouden.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts